Kerbcraft.jpg

Gwersi diogelwch ffyrdd i ddisgyblion Ysgol y Gorlan, Tremadog

Yn ddiweddar bu i ddisgyblion Blwyddyn 1 a 2 Ysgol y Gorlan, Tremadog ddysgu am ddiogelwch ffyrdd fel rhan o gynllun Kerbcraft sy’n cael ei weinyddu gan Gyngor Gwynedd. Mae Kerbcraft yn hybu diogelwch plant ac yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

O dan arweiniad Shirley Wyn Williams, o Gyngor Gwynedd mae’r disgyblion wedi bod yn gwneud y mwyaf o’r cynllun Kerbcraft. Mae'r cynllun wedi dysgu’r plant sut i fod yn gerddwyr diogel wrth fynd allan i ochr y ffordd a’u dysgu i wneud penderfyniadau cywir a sut i ymdopi â thraffig i’w cadw yn ddiogel.

Wedi iddynt gwblhau’r cynllun derbyniodd pob plentyn dystysgrif a bag fflwroleuol gan Carys Ofalus, cymeriad diogelwch ffyrdd Cyngor Gwynedd.