IMG_0353.jpg


Gwersi diogelwch ffyrdd i ddisgyblion Ysgol Cymerau, Pwllheli

Yn ddiweddar oedd disgyblion Blwyddyn 1 Ysgol Cymerau, Pwllheli wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ffyrdd fel rhan o gynllun Kerbcraft sydd yn cael i weinyddu gen Cyngor Gwynedd. Mae Kerbcraft yn hybu diogelwch plant ac yn cael i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

O dan arweiniad Angharad Mair Davies, Cydlynydd Kerbcraft Cyngor Gwynedd mae disgyblion Blwyddyn 1Ysgol Cymerau wedi bod yn gwneud y fwyaf o’r cynllun Kerbcraft. Mae'r cynllun wedi dysgu’r plant 5 - 7 oed sut i fod yn gerddwyr diogel  wrth fynd allan i ochor y ffordd a dysgu hwy i wneud penderfyniadau cywir a sut i ymdopi a thraffig i’w cadw yn ddiogel. Mae'r plant yn cael eu cymryd allan o’r ysgol mewn grwpiau gan wirfoddolwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant i ddysgu’r cerddwyr ifanc tri sgil:


1. Adnabod safleoedd croesi diogel a llwybrau i groesi ffordd.

2. Dysgu sut i groesi yn ddiogel mewn ardaloedd lle mae ceir wedi parcio. Mae'r plant yn cael eu dysgu dull sut i groesi ger ceir wedi parcio - os ydi’r sefyllfa yn anochel.

3. Dysgu sut i groesi yn ddiogel ger cyffyrdd.

Wedi iddynt gwblhau’r cynllun derbyniodd pob plentyn tystysgrif a bag fflwroleuol gan Carys Ofalus, cymeriad diogelwch ffyrdd Cyngor Gwynedd.