Gwelliannau

Yn dilyn gwelliannau Diogelwch Ffyrdd gan y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd i wella sefyllfa diogelwch ger Ysgol Y Gorlan, Tremadog, cymerodd y disgyblion ran mewn cystadleuaeth arlunio i greu arwyddion 20mya fydd yn cael eu lleoli ar y ffordd fawr pob pen i fynedfa’r ysgol.  Roedd beirniadu’r gystadleuaeth yn anodd iawn gan fod y lluniau i gyd o safon uchel.  Wedi ystyriaeth fanwl iawn gan ddau feirniad annibynnol, cyhoeddwyd yr enillwyr, sef y Dosbarth Meithrin a Harriet Barton.  Llongyfarchiadau mawr iddynt.

meithrin.jpg

Iau.jpg