IMG_0528.jpg

Gwelliannau Diogelwch Ffyrdd

Yn dilyn gwelliannau Diogelwch Ffyrdd gan y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd i wella sefyllfa diogelwch ger Ysgol Gynradd Tregarth, cymerodd y disgyblion ran mewn cystadleuaeth arlunio i greu arwyddion 20mya fydd yn cael eu lleoli ar y ffordd fawr pob pen i fynedfa’r ysgol.  Roedd yr holl luniau a dderbyniwyd yn wych, fodd bynnag roedd rhaid i’r Gwasanaeth ddewis enillwyr ac maent yn falch iawn o gyhoeddi'r enillwyr fel Cai Gray a Catrin Pitts.  Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Llun: O’r chwith i’r dde Cai Gray, Colin Jones (Rheolwr Parcio a Diogelwch y Ffyrdd), Catrin Pitts