IMG_1860.JPG

Gwelliannau Diogelwch Ffyrdd

 

Yn dilyn gwelliannau Diogelwch Ffyrdd gan y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd i wella sefyllfa diogelwch ger Ysgol Uwchradd Tryfan, Bangor, cymerodd y disgyblion ran mewn cystadleuaeth arlunio i greu arwyddion 20mya fydd yn cael eu lleoli ar y ffordd fawr pob pen i fynedfa’r ysgol.  Roedd yr holl luniau a dderbyniwyd o safon uchel, fodd bynnag roedd un poster yn sefyll allan am ei fod yn lliwgar ac yn wahanol mewn steil. Cyhoeddwyd yr enillydd fel Ceridwen Fisher. Llongyfarchiadau iddi.

 Llun: O’r chwith i’r dde Mr Gwyn Tudur (Pennaeth), Ceridwen Fisher, Mr Sion Elwyn Hughes (Athro)