img_0636.jpg

Gwella Diogelwch Ffyrdd yn Ysgol Cymerau

Cynhaliwyd cyfarfod safle yn ddiweddar rhwng aelodau staff Ysgol Cymerau a swyddogion o Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd i drafod sut y byddai modd gwella sefyllfa diogelwch ger yr ysgol ym Mhwllheli.

Fel rhan o’r gwaith, bydd arwyddion 20mya yn cael eu gosod ger y safle i atgoffa modurwyr eu bod yn gyrru ger ysgol gyda disgyblion yr ysgol yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth arlunio i greu arwyddion diogelwch ffordd. 

Dywedodd Shirley Williams o Uned Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd:
“Roedd beirniadu’r gystadleuaeth yn anodd iawn gan fod y lluniau o safon uchel.  Wedi ystyriaeth fanwl iawn, penderfynwyd mai gwaith Ffion Martin, Lwsi Evans a Thomas Russell Roberts oedd yn fuddugol. Llongyfarchiadau mawr iddynt.”
Ychwanegodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar ddiogelwch ffordd:
“Mae sicrhau fod plant y sir yn ymwybodol o faterion diogelwch ffordd yn allweddol bwysig. Diolch i blant Ysgol Cymerau am gymryd rhan yn y gystadleuaeth, ac rwy’n si?r y bydd y gwaith buddugol yn gwneud cyfraniad pwysig i annog modurwyr i gymryd pwyll ar y ffordd.”
Bydd gwaith y plant  yn cael ei ddefnyddio i osod arwyddion 20mya o gwmpas safle’r ysgol.