Gweithio gyda’n gilydd i leihau anafiadau

Mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd a Môn yn anelu i leihau gwrthdrawiadau ac anafiadau ar lonydd lleol, creu cymunedau mwy diogel, a gwella safon byw preswylwyr ac ymwelwyr i Wynedd a Môn.


Partneriaeth DiogelwchFfyrdd Gwynedd.Môn

Ffurfiwyd partneriaeth Diogelwch ffyrdd Gwynedd. Môn yn y lle cyntaf i ddod a phrofiad ac arbenigaeth helaeth  nifer o wahanol sefydliadau i wireddu y datganiad uchod.

  menai_bridge.jpg

Mae’r bartneriaeth yn cynnwys Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Ymddiriedolaeth GIG (Rhanbarth y Gogledd)
Dyma sydd gan Dermot O’Leary,  Cadeirydd y Bartneriaeth i’w ddweud.
“Rydym yn tystio llawer rhy aml y canlyniadau erchyll gwrthdrawiadau ar effaith tymor
hir maent yn gael ar ein cymunedau lleol. Drwy weithio gyda’n gilydd gyda deallusrwydd
a ffocws pendant, gallwn dargedu grwpiau sy’n agored i niwed, a grwpiau risg uchel. Gallwn bwysleisio y neges nid damwain yw diogelwch ar y ffyrdd.”

dermot.jpg

Cadeirydd y Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd
Gwynedd : Môn Dermot O’Leary

 

...

 

...