cloc.jpg

Gofal! Plant yn chwarae

Bydd y cloc yn mynd ymlaen awr am 2.00yb Dydd Sul 27ain o Fawrth, sy’n golygu bydd yr haf Prydeinig yn cychwyn yn swyddogol. Yn ogystal bydd yr ysgolion yn cael pythefnos o wyliau Pasg felly rydym yn atgoffa gyrwyr i gymryd pwyll ar y ffyrdd oherwydd gyda’r dydd yn ymestyn bydd mwy o blant allan yn chwarae gyda’r nos.

Rydym yn cynghori gyrwyr i:

• Fod yn ymwybodol o gerddwyr a seiclwyr.

• Edrych allan am blant yn croesi, yn enwedig croesi rhwng ceir wedi parcio.

• Bod yn ofalus a chofio fod plant yn chwarae ger  parciau a gofodau agored a chofio fod plant yn cael eu gwrthdynnu yn hawdd iawn.

Rydym yn  annog rhieni i:

• atgoffa eu plant i roi sylw llawn i’w diogelwch ar y  ffyrdd.

• sicrhau eu bod yn dewis safleoedd diogel i chwarae - nid ar y ffyrdd.

• sicrhau bod eu plant yn gyfarwydd gyda’r daith meant am gymryd a lle ble mae’r safleoedd diogel i groesi.

• sicrhau bod eu plant ddim yn defnyddio ffon symudol na chlustffonau wrth groesi • sicrhau bod eu plant yn gwisgo helmed seiclo a dillad gloyw a golau.