BikeSafe.jpg

Galw a’r Moto-beicwyr Gwynedd a Môn

Galw pob beiciwr modur, er bod rhai ar eu beiciau modur bob adeg o'r flwyddyn a rhai eraill yn cadw eu beiciau o

dan do tan y gwanwyn.  Ond, dyma’r adeg i baratoi am yr hyn sydd o’ch blaen.  Pam na chysylltwch chi â chanolfan

BikeSafe yn agos atoch chi?  Bwriad BikeSafe yw dangos i feicwyr beth yw perygl gwirioneddol reidio beiciau modur

ar lonydd heddiw a sut y gellir canfod yr ateb yn y 'System Reoli Beiciau Modur'.  Mae’r heddlu a beicwyr lefel

uwch yn defnyddio’r System i wneud yn si?r eu bod nhw’n beicio y gorau y gallan nhw a chadw’r risg mor isel â

phosibl.  Hefyd, ar y cwrs, cewch Asesiad ar y ffordd a Ffurflen Ddatblygu i fynd adref.  Bydd 'Tystysgrif

Presenoldeb' yn cael ei roi i'r rhai a fydd yn cwblhau'r cwrs a allai ostwng pris yswiriant.  Mae gweithdai ar gael

ledled Cymru, ac hefyd yng ngweddill gwledydd Prydain, ac er eu bod yn rhad iawn, mae cefnogaeth ariannol ar gael

mewn rhai ardaloedd sy’n eu gwneud yn rhad ac am ddim (talu ff? archebu’n unig).  Menter gan yr Heddlu yw BikeSafe

sy’n cael ei chefnogi gan bartneriaid sy’n pryderu am ddiogelwch beiciau modur ar y ffordd.  Dyw hi ddim yn fenter

fasnachol. Gweithdai diwrnod yw'r rhain oni bai eich bod yn manteisio ar 'Pontio'r Bwlch' sy'n cael ei gynnal dros

ddau ddiwrnod.  Mae'r diwrnod cyntaf yn un BikeSafe a'r ail ddiwrnod yn ddiwrnod o hyfforddi gan sefydliad

hyfforddi.  Felly, archebwch eich lle r?an.  Ewch i www.bikesafe.co.uk neu cysylltwch gyda Colin Jones, Rheolwr Parcio a Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd a’r 01766771000