.1422460_365392070263939_1331752756_n.jpg

Ffrind neu gelyn ?.

Dyma disgyblion Blwyddyn 12 Ysgol David Hughes, Porthaethwy yn samplo MOCTELS Bethan Parry, Ymgynghorydd Diogelwch Ffyrdd Cyngor Ynys Môn. Oedd Bethan yn y lolfa 6ed dosbarth yn hybu Ymgyrch Nadolig Gwrth Yfed a Gyrru Heddlu Gogledd Cymru sydd yn cychwyn Dydd Mawrth 3ydd o Ragfyr.
Oedd Bethan yn trafod y peryglon o dderbyn lifft gan ffrindiau sydd yn gyrru o dan effaith alcohol.

Fel gweithiwr proffesiynol diogelwch ffyrdd ein neges i yrwyr yw bod y cyfanswm lleiaf o alcohol yn effeithio eich gallu i yrru yn ddiogel, felly yr unig opsiwn diogel yw peidio yfed o gwbwl .  Fydd yr Ymgyrch yn gweld Swyddogion ar draws Gymru yn arwain gwiriadau o broffil uchel ac yn defnyddio deallusrwydd i adnabod troseddwyr 24 awr y dydd.
Dywedodd Colin Jones, Cadeirydd Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn “ Maen pwysig i gofio bod yr alcohol fyddwch yn mwynhau yn ystod y nos yn gallu aros yn eich sustem am lawer o oriau wedi i chi stopio yfed”.
“Y cyngor fyddai yn rhoi yw os fyddwch yn yfed alcohol yn ystod y gwyliau Nadolig  gwnewch drefniadau sut i fynd adref heb yrru. Peidiwch a chynnig alcohol i rywun rydych yn gwybod bydd yn gyrru a pheidiwch a derbyn lifft gan rywun sydd wedi bod yn yfed alcohol”. 
“Dylai pobol hefyd sylweddoli gallant dal fod dros y ffin bore wedyn.  Efallai eich bod yn teimlo yn iawn , ond allwch dal fod gydag alcohol yn eich sustem sydd yn gallu amharu ar eich gyrru”.
Rydym ni ac ein Partneriaid yn benderfynol o wneud ein ffyrdd yn fwy diogel, fydd Swyddogion Diogelwch  Ffyrdd yn ymweld ag ardaloedd allweddol yn Gwynedd a Môn I ddosbarthu cyngor a negeseuon ir cyhoedd am y peryglon a chanlyniadau o yrru o dan effaith alcohol neu gyffuriau “.
“Rydym yn annog y cyhoedd i ffonio 101 os ydynt yn dal gwybodaeth am rywun sydd y tu ôl ir olwyn ar ôl yfed neu gymryd cyffuriau - efallai eich gweithred chi fydd yn achub bywydau”.