image002.png

 

Ffair y Glas Coleg Menai Bangor a Llangefni. Coleg Meirion Dwyfor Glynllifon, Dolgellau a Pwllheli

Yn ystod wythnos gyntaf y tymor newydd, gwahoddwyd Unedau diogelwch ffyrdd Cynghorau Gwynedd ag Ynys Môn i gymryd rhan yng ngweithgareddau diwrnod Ffair y Glas yn y colegau lleol.

Themau'r diwrnod oedd Pass Plus Cymru a Deadly Mates

Drwy weithio mewn partneriaeth bu i’r ddwy uned fedru gweithio’n agos a gwneud cyswllt gyda dros 1500 o fyfyrwyr ifanc, rhai yn yrwyr newydd ac eraill yn gyn-yrwyr. Dywedodd un o'r myfyrwyr Elliw Roberts myfyriwr yng Ngholeg Menai Llangefni ei bod hi wedi mynychu cwrs Pass Plus Cymru  ac wedi ei fwynhau "Profiad gwerth chweil, byswn yn ei argymell i bawb! Mae cael profiad o yrru ar 'motorway' a mewn dinas brysur wedi rhoi hyder mawr i mi."