CYFARTHREBU GYDA DISGYLBION IFANC

 

Coleg_Menai.jpg
Disgylbion yn mwynhau Ffair Glas Coleg Menai

 

 

Ffair y Glas, Coleg Menai, Bangor


Dydd Gwener yr 2ail o Fedi, gwahoddwyd Unedau diogelwch y ffyrdd Cynghorau Gwynedd ag Ynys Môn i gymryd rhan yng ngweithgareddau diwrnod Ffair y Glas yng Ngholeg Menai Bangor.

Drwy weithio mewn partneriaeth bu i’r ddwy uned fedru gweithio’n agos a gwneud cyswllt gyda dros 1000 o fyfyrwyr ifanc, rhai yn yrwyr newydd ac eraill yn gyn-yrwyr.

Themâu'r diwrnod oedd deadlymates Pass Plus Cymru a Rheoli Cerbyd.

Bu i’r diwrnod fod yn llwyddiannus iawn gyda’r ddwy uned diogelwch y ffyrdd yn cael eu gwahodd yn ôl flwyddyn nesaf.