photo_3.jpg

Ffair y Glas yn y Colegau lleol

Ar ddechrau’r tymor addysgol newydd ym Mis Medi, cafodd Unedau diogelwch y ffyrdd Cynghorau Gwynedd ag Ynys Môn eu gwahodd i gymryd rhan yng ngweithgareddau diwrnodau Ffair y Glas yng Ngholeg Menai Bangor, Coleg Menai Llangefni, Coleg Meirion Dwyfor Dolgellau a Choleg Glynllifon.
Drwy weithio mewn partneriaeth bu i’r ddwy uned fedru gweithio’n agos a gwneud cyswllt gyda dros 2000 o fyfyrwyr ifanc, rhai yn yrwyr newydd ac eraill yn gyn-yrwyr.
Themâu'r diwrnodau oedd “Deadly Mates” a  Pass Plus Cymru.
Bu i’r diwrnodau fod yn llwyddiannus iawn gyda’r ddwy uned diogelwch y ffyrdd yn cael eu gwahodd yn ôl flwyddyn nesaf.