Dysgwyr i gael gwersi gyrru ar draffyrdd

rsz_highway-38633_1280.png

O ddydd Llun 4 Mehefin 2018, bydd dysgwyr yn gallu cymryd gwersi gyrru gan hyfforddwr cymeradwy ar draffyrdd yn Lloegr, yr Alban a Chymru.

Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod mwy o yrwyr yn gwybod sut i ddefnyddio traffyrdd yn ddiogel.

Ar hyn o bryd, dim ond ar ôl i chi basio’ch prawf gyrru y gallwch gael gwersi ar draffyrdd. Mae rhai gyrwyr sydd newydd gymhwyso yn cymryd gwersi gwirfoddol trwy’r cynllun Pass Plus .

Bydd angen i ddysgwyr gael eu hebrwng gan hyfforddwr gyrru cymeradwy mewn car sydd â rheolyddion deuol.

Bydd unrhyw wersi ar draffyrdd yn wirfoddol, ac yr hyfforddwr gyrru fydd yn penderfynu pryd y bydd y dysgwr yn ddigon cymwys i’w cael.

Hyd nes y bydd y gyfraith yn newid, mae’n dal yn anghyfreithlon i ddysgwyr yrru ar draffordd a bydd y newidiadau yn berthnasol i yrwyr ceir yn unig; ni chaniateir dysgwyr gyrru beic modur ar draffyrdd.

Nid yw gyrru ar y draffordd yn cael ei gyflwyno i’r prawf gyrru fel rhan o’r newid hwn.

Caiff y newid ei hysbysebu’n dda fel bod hyfforddwyr gyrru a gyrwyr sy’n dysgu yn gallu paratoi, a bod defnyddwyr eraill y ffordd yn gwybod beth i ddisgwyl. Bydd Rheolau’r Ffordd Fawr ar draffyrdd yn cael eu diweddaru; ond yn y cyfamser y cyngor i yrwyr profiadol sy'n gyrru ger dysgwr ar y draffordd yw cadwch bellter diogel rhyngoch chi a'r dysgwr o’ch blaen a cynyddwch y bwlch ar ffyrdd gwlyb, rewllyd neu mewn niwl. Dylech bob amser fod yn amyneddgar gyda dysgwr, efallai na fyddant mor fedrus ynghylch rhagweld ac ymateb i ddigwyddiadau.

Mae'r newidiadau yn cael eu gwneud i alluogi dysgwyr i:

•ledu eu profiad gyrru cyn cymryd eu prawf

•cael hyfforddiant ar sut i ymuno a gadael traffordd, goddiweddyd a defnyddio lonydd y draffordd yn gywir

•ymarfer gyrru ar gyflymder uwch

•Dod i ddeall arwyddion sydd yn benodol i draffordd

•Dod i ddeall beth i'w wneud os ydy car yn torri lawr ar draffordd.

•Fagu hyder i yrru heb oruchwiliaeth yn dilyn pasio eu prawf gyrru.