Dweud Hwyl Fawr a Diolch

Sandra-Lollipop.jpg

Mae Croeswraig plant ysgol, neu ddynes lolipop sydd wedi bod yn croesi  plant am 40 o flynyddoedd wedi ymddeol.

Bu Sandra Roberts yn croesi  plant ger Ysgol Bro Lleu, Penygroes ers 1977.

Hoffai Cyngor Gwynedd a phawb yn Ysgol Bro Lleu ddiolch i Sandra am ei gwasanaeth a dymuno ymddeoliad hapus iddi.