llun_Llanfair.JPG

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN

Bu nifer o ysgolion Ynys Môn yn cymryd rhan mewn sawl gweithgaredd i gasglu arian i Blant Mewn Angen.  Yn un ysgol cafodd y plant ddod i’r ysgol wedi gwisgo fel eu harwyr.  Penderfynodd un hogan fach wisgo fel  Croeswr Plant Ysgol .  Mae’r Croeswyr Plant Ysgol yn arwyr go iawn, maent yn gweithio tu allan drwy'r flwyddyn ym mhob tywydd yn gofalu am ddiogelwch ein plant.  Diolch yn fawr iawn i bob Croeswr Plant Ysgol am eu cyfraniad gwerthfawr at ddiogelwch ar y ffyrdd.