raf1.jpg

Diwrnod Diogelwch Cyfanswm yn RAF Fali

Mynychodd  Diogelwch y Ffyrdd Gwynedd a  Môn a'u partneriaid Gwasanaeth Tân  Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru ar ddiwrnod Diogelwch Cyfanswm yn RAF y Fali  ddydd Gwener.  Roedd y gynulleidfa yn bennaf  yn cynllunio peilotiaid , hyfforddwyr a  staff rheoli traffig awyr a staff personél . Dangosodd ddiddordeb mawr yn ein hyfforddiant BikeSafe yn ogystal â chipolwg ar yr ymgyrch atal yfed a gyrru a materion lleol ynghylch diogelwch ffyrdd o amgylch ysgolion eu plant .