Disgyblion Ysgolion Cynradd Gwynedd yn annog modurwyr i gymryd pwyll

Yn dilyn pryderon gan gymunedau ynglŷn â materion diogelwch ffyrdd o amgylch Ysgol Bro Llifon, Groeslon ag Ysgol Abersoch, penderfynodd Cyngor Gwynedd gyd-weithio gyda disgyblion yr ysgolion i fynd i’r afael â’r broblem.

Penderfynwyd ceisio lleihau'r risg i ddisgyblion sy'n mynychu’r ysgolion drwy ofyn iddynt gymryd rhan mewn cystadleuaeth i greu poster gyda'r nod o annog gyrwyr i beidio â goryrru yng nghyffiniau'r ysgol.

Dywedodd Shirley Williams, o Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd:

“Cawsom lu o bosteri o safon uchel iawn gan y disgyblion, ac roedd tipyn o waith beirniadu. Fodd bynnag rhaid oedd dewis enillydd ar gyfer pob ysgol. Hoffai Uned Diogelwch y Ffyrdd, Cyngor Gwynedd gynnig llongyfarchion mawr i’r holl ddisgyblion am eu hymgeision. Bydd posteri enillwyr pob ysgol yn cael eu gosod o amgylch eu hysgolion.”

Y disgyblion a ddaeth i’r brig oedd: 

Ysgol Bro Llifon, Groeslon - Ela Lewis, Sioned Ann Ross a Caio Fôn Humphreys Ysgol Abersoch - Marley Williams-Warren ag Ana Hart 

Ysgol Bro Llifon.jpg

Ysgol Bro Llifon

O’r chwith i’r dde: Cynghorydd Eric Jones, Caio Fôn Humphreys, Sioned Ann Ross, Ela Lewis a Swyn Maelor Owen (Pennaeth) 

Ysgol abersoch.jpg

Ysgol Abersoch

Rhes Cefn o’r chwith i’r dde: Cynghorydd Wyn Williams ag  Linda A Jones (Pennaeth)
Rhes Blaen o’r chwith i’r dde: Marley Williams-Warren ag Ana Hart