Picture_882.jpgLlun
Disgyblion ysgol Gwaun Gynfi, gyda Paula Owen , Swyddog Diogelwch Ffyrdd, Cyngor Gwynedd a Carys Ofalus.

Disgyblion Ysgol Gwaun Gynfi yn dysgu am bwysigrwydd diogelwch y ffyrdd

Yn ddiweddar cafodd disgyblion Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen ymweliad arbennig gan y gath enwocaf yng Ngwynedd, Carys Ofalus .

Bu Carys Ofalus, cymeriad hyrwyddo diogelwch y ffyrdd Cyngor Gwynedd draw yn yr ysgol yn diolch i ddisgyblion blwyddyn 1, dosbarth Mrs Jackie Warrington am eu gwaith caled o rannu’r neges bwysig am gadw’n ddiogel ar y ffyrdd gyda gweddill yr ysgol.

Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig gan ddisgyblion blwyddyn 1 i holl ddisgyblion yr ysgol i godi ymwybyddiaeth am ddiogelwch y ffyrdd ar sail yr hyn a ddysgwyd ganddynt  gyda Mai Jones , Cydlynydd y cynllun Kerbcraft yn ddiweddar .
Mae’r cynllun Kerbcraft yn ddull poblogaidd ac effeithiol o hybu diogelwch y ffyrdd i ddisgyblion ifanc. Mae’r plant yn cael budd sylweddol o’r cynllun wrth iddynt dderbyn hyfforddiant ymarferol yn rheolaidd ar sut i groesi’r ffordd yn ddiogel.

Fel rhan o’r cynllun dysgodd y disgyblion Reolau’r Groes Werdd gan basio’r wybodaeth bwysig ymlaen i weddill disgyblion yr ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae mwy o gerbydau nag erioed ar ein ffyrdd ac mae sicrhau fod pawb yn ddiogel ar ein ffyrdd yn flaenoriaeth i’r Cyngor.

“Rwy’n falch ein bod wedi gallu sefydlu Kerbcraft yn Ysgol Gwaun Gynfi er mwyn helpu’r plant i fod yn ymwybodol o’r peryglon sydd ar ein ffyrdd.”