Talysarn.jpg

Disgyblion Talysarn yn cymryd rhan mewn cynllun diogelwch ffyrdd cenedlaethol

Mae disgyblion Blwyddyn 1 a 2 Ysgol Gynradd Talysarn wedi bod yn cymryd rhan yng nghynllun Kerbcraft, sef cynllun diogelwch ffyrdd cenedlaethol yn ddiweddar.

Cynllun yw hwn sydd wedi ei anelu at addysgu disgyblion 5-7 oed am sut i groesi’r ffordd yn ddiogel ac i gynorthwyo plant ifanc i wneud y penderfyniadau cywir wrth integreiddio â thraffig.

Gwobrwywyd y disgyblion wedi iddynt gwblhau’r cynllun gyda thystysgrif a bag fflwroleuol a chawsant gwrdd â Carys Ofalus, cymeriad diogelwch ffyrdd Cyngor Gwynedd.

Dywedodd Shirley Wyn Williams o Wasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd Cyngor Gwynedd:

“Mae hi’n hynod o bwysig ein bod ni’n codi ymwybyddiaeth plant o bwysigrwydd cymryd gofal ar y ffordd. Mae hyn yn cynnwys dangos i blant sut i groesi a cherdded ar hyd y ffordd yn ddiogel a dysgu’r plant pwy sy’n gallu eu helpu i groesi’r ffordd yn ddiogel. Mae’n gynllun yr ydym yn falch o’i gefnogi.”

Cynllun Cyngor Gwynedd, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yw Kerbcraft gyda’r bwriad o ddysgu plant sut i groesi a cherdded ar hyd y ffordd yn ddiogel a sut i ymdopi â thraffig.

Llun: Disgyblion Ysgol Gynradd Talysarn gyda Carys Ofalus, cymeriad diogelwch y ffyrdd Gwynedd.