img_0484.jpg

Disgyblion Abererch yn annog modurwyr i gymryd pwyll!

Yn dilyn pryderon gan y gymuned yngl?n â materion diogelwch ffyrdd o amgylch Ysgol Abererch, penderfynodd Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd Cyngor Gwynedd gyd-weithio efo disgyblion yr ysgol i fynd i afael â’r broblem.
Wedi trafod, penderfynwyd ceisio lleihau'r risg i ddisgyblion sy'n mynychu’r ysgol drwy ofyn iddynt gymryd rhan mewn cystadleuaeth i greu poster gyda'r nôd o annog gyrwyr i beidio â goryrru yng nghyffiniau'r ysgol.
Roedd y posteri a gyflwynwyd gan y disgyblion i gyd o safon uchel iawn, ac roedd tipyn o waith beirniadu. Fodd bynnag un o enillwyr y gystadleuaeth oedd Harry Walker. Llongyfarchiadau mawr iddo ac i’r holl ddisgyblion fu’n cymryd rhan!