DiogelwchBeicio.jpg

Diogelwch Seiclwyr

Bydd ymgyrch diogelwch ffyrdd newydd yn cael ei lansio yn y digwyddiad Etap Eryri Dydd Sul 16eg o Fehefin yn anelu  at amddiffyn  rhai o ddefnyddwyr ffyrdd mwyaf bregus seiclwyr - .

Llynedd cafwyd dros 19,000 o seiclwyr eu lladd neu eu hanafu yn y DU mewn gwrthdrawiadau ffordd.
Mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd, Gwynedd - Môn yn ymrwymo i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb.

Mae'r ymgyrch diweddaraf  gan Bartneriaeth wedi cael ei anelu i godi ymwybyddiaeth ymysg oll ddefnyddwyr ffordd i fod yn llawer mwy ymwybodol a gofalus o’i gilydd .

Neges allweddol yr ymgyrch yw annog seiclwyr i fod yn llawer mwy gweledol ar y ffyrdd ac i sicrhau bod modurwyr yn ymwybodol o seiclwyr ac yn rhoi digon o ofod iddynt , o leiaf 1.5 Metr .
Os oes gennych ddiddordeb mewn hyrwyddo’r ymgyrch drwy ymddangos yr sticer ar ffenest gefn eich cerbyd cliciwch ar yr icon uchod .