gorlan.jpg

‘Diogela Dy Ben’ - annog plant i wisgo helmed wrth seiclo i’r ysgol

Yn ddiweddar cynhaliodd yr Uned Diogelwch y Ffyrdd, Cyngor Gwynedd gystadleuaeth efo disgyblion Ysgol Y Gorlan, Tremadog er mwyn annog y plant i wisgo helmed wrth iddynt seiclo i ag o’r ysgol. 

Dywedodd Shirley Williams, Swyddog o’r Uned Diogelwch y Ffyrdd:

“Cyflwynwyd nifer o bosteri gwych i’r gystadleuaeth, ac anodd iawn oedd dewis enillydd.  Fodd bynnag penderfynodd y beirniaid rhoi’r wobr gyntaf i Gwenno Medi Jones.”

Rhoddwyd bag yn llawn o nwyddau diogelwch y ffyrdd, medal a thystysgrif i’r enillydd. Yn ogystal â hyn derbyniodd pob disgybl gymerodd rhan yn y gystadleuaeth, fflach-lamp, gan obeithio byddai’r plant yn ei ddefnyddio dros y Gaeaf fel ffordd ychwanegol i gadw eu hunain yn ddiogel.    

Ychwanegodd Y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet ar gyfer Diogelwch y Ffordd:

Mae’n rhaid gwneud yn saff fod plant yn ymwybodol o’r niwed all ddigwydd wrth beidio ag gwisgo helmed. Mae annog plant i wisgo helmed mewn ffordd sy’n cysylltu diogelwch gydag agwedd o hwyl megis creu poster yn ffordd wych o’u gwneud nhw’n fwy ymwybodol o’r peryglon posib.”

Bydd y poster buddugol yn cael ei ddosbarthu i rieni plant yr ysgol gyda thaflen wybodaeth ‘Diogela Dy Ben!’