Picture_1099.jpg

Cystadleuaeth Seiclo

Yn ddiweddar pan oedd y ‘ Tour of Britain ‘ yn cynnal diwedd rhan 4 y ras yn Llanberis, oedd disgyblion Bl.6  ysgolion dalgylch Brynrefail yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau seiclo drwy gydol y dydd .
Oedd Hyfforddwyr Sgiliau Seiclo, Cyngor Gwynedd ar y safle yn cynnal gweithdai oedd yn cynnwys cynnal a chadw beic , gwisgo helmed, bod yn weledol ar y ffyrdd a llawer mwy .   Ar ddiwedd y gweithdai oedd yna gyfle i’r plant gymryd rhan mewn cystadleuaeth , ar sail beth a ddysgwyd yn y gweithdai drwy gael golwg ar feic a datrys cael hyd ir diffygion .
Yr ennillwr oedd Riannon Ellen Bursnall , disgybl Blwyddyn 6 o Ysgol Cwm y Glo .  Cheryl Morgan , Cydlynydd sgiliau seiclo gyda Riannon yn derbyn ei gwobr mewn gwasanaeth yn yr ysgol yn ddiweddar .