Poster_Angharad_Brynyefail-448x634.jpg 

 

LLUN_ANGHARAD.png

Cystadleuaeth flynyddol Cynghorau Cymru i ddylunio poster.

I gyd fynd ac ymgyrch gwrth yfed a gyrru’r Heddlu 2015 gwahoddwyd pob ysgol uwchradd yng Nghymru i gymryd rhan mewn cystadleuaeth dylunio poster. Roedd y poster buddugol o bob Cyngor yn cael ei anfon ymlaen i gael eu beirniadu gyda gwobr yn seiliedig ar bedwar rhanbarth yr Heddlu. Yna dewiswyd un poster fel enillydd dros Gymru, gyda’r poster yma yn  cael ei ddefnyddio yn ystod y cyfnod i atgoffa’r cyhoedd o’r peryglon o yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

Enillydd gwobr Cyngor Gwynedd a rhanbarth Heddlu Gogledd Cymru oedd Angharad Jones sydd ym mlwyddyn 9 Ysgol Brynrefail Llanrug.