Mae’r Criw Craff yn dweud......                        

still_cyst_gweledig_mai.JPG

Cofiwch fod yn amlwg, bod yn ddiogel

Mae cael ein gweld yn bwysig iawn, er mwyn cadw ni’n ddiogel yn enwedig yn yr Hydref a Gaeaf pan fo oriau dydd yn fyr a oriau’r nos yn hir.
Mae’n rhaid i ni gael ein gweld er mwyn i ddefnyddwyr y ffordd eraill wybod ein bod ni yno.
Mae llawer iawn o wrthdrawiadau difrifol yn digwydd oherwydd bod gyrwyr ddim yn gallu gweld defnyddwyr y ffordd eraill tan mae hi’n rhy hwyr.
Cofiwch wisgo rhywbeth llachar a fydd yn helpu gyrwyr i’ch gweld yn y dydd ac yn y nos. Yn y dydd mae defnydd fflwroleuol yn helpu ni i gael ein gweld.
Nid yw defnydd fflwroleuol yn ein helpu ni yn y nos. Mae’n rhaid i ni wisgo rhywbeth adlewyrchol a fydd yn disgleirio yng ngoleuadau car ac yn helpu’r gyrrwr i’n gweld.
Mae rhywbeth adlewyrchol yn helpu gyrwyr i’n gweld ni o bell.
Felly, yn y dydd cofiwch wisgo rhywbeth llachar neu fflwroleuol.

Ac yn y nos cofiwch,

  1. Groesi ar groesfan cerddwyr neu goleuadau stryd. Peidiwch byth
    a chroesi lôn dywyll.

  2. Wisgo rhywbeth gwyn os nad oes gennych rywbeth adlewyrchol

  3. Ddefnyddio tortsh. Yn enwedig pan yn y wlad.

MYNNWCH GAEL EICH GWELD
Mae gan y Criw Craff dortsh i’r 25 cyntaf sydd yn ateb yn gywir. Beth am roi cynnig arni? 

Dilynwch y linc i cymryd rhan yn y gystadleuaeth.....Dilynwch y linc i cymryd rhan yn y gystadleuaeth.....Criw Craff  ... . .  .   .  Cystadleuaeth

 
You must install Adobe Flash to view this content.
You must install Adobe Flash to view this content.