Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig

 

Llun 1.jpg

Mali Grug Roberts, Ysgol Manod, Bl - Ffestiniog

Llun 2.jpg

Lili-Mei, Ysgol Penybryn Tywyn

Llun 3.jpg

Krista Jones and Jallise Dennis Ysgol Rhosgadfan gyda Mr Paul Carr (Pennaeth) a Carys Ofalus

LLun 4.jpg

Charlie Guest, Ysgol Bodfeurig, Tregarth

Ym mis Rhagfyr 2016 cynhaliodd Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd gystadleuaeth “Cerdyn Nadolig Diogelwch y Ffyrdd” efo holl ddisgyblion ysgolion cynradd y sir gyda’r nod  o hyrwyddo diogelwch y ffyrdd dros yr ŵyl ymysg plant ifanc. 

Roedd 2 categori i’r gystadleuaeth, y gyntaf ar gyfer  disgyblion Blwyddyn 1-2 ble gofynnwyd iddynt liwio cerdyn Nadolig oedd wedi cael ei baratoi gan yr Uned Diogelwch y Ffyrdd.  Yr ail gategori oedd ar gyfer Blwyddyn 3-6, ble roedd gofyn i’r disgyblion ddylunio cerdyn Nadolig oedd yn rhoi neges glir ar faterion diogelwch y ffyrdd fyddai’n eu heffeithio a sut i gadw’n ddiogel dros yr ŵyl.

Derbyniwyd nifer sylweddol o gardiau Nadolig, ac anodd iawn oedd dewis enillwyr.  Serch hyn rhaid oedd dewis, ac mae Uned Diogelwch y Ffyrdd y Cyngor yn falch iawn o gyhoeddi mai’r enillwyr oedd:

Categori 1: Mali Grug Roberts o Ysgol Manod, Blaenau Ffestiniog Categori 2: Lili-Mei Griffiths o Ysgol Penybryn, Tywyn Yn ogystal â gwobrwyo’r enillwyr, fe wobrwyodd yr Uned y canlynol am eu hymdrechion rhagorol:

Krista Jones o Ysgol Rhosgadfan Jallise Dennis o Ysgol Rhosgadfan Charlie Guest o Ysgol Bodfeurig Tregarth

Fel cydnabyddiaeth o’u llwyddiant bu i’r enillwyr gael eu gwobrwyo efo nwyddau diogelwch y ffyrdd, medal a thystysgrif a hefyd ennill pecyn nwyddau diogelwch y ffyrdd i’r ysgol.

Llongyfarchiadau mawr iddynt.