img_0538.jpg

 Cyngor Gwynedd yn cefnogi cynllun Pass Plus Cymru gyrwyr ifanc

Mae Cyngor Gwynedd yn cefnogi cynllun Diogelwch Ffyrdd Cymru sy’n ceisio taclo’r nifer uchel o yrwyr a theithwyr ifanc sy’n dioddef oherwydd damweiniau ffyrdd bob blwyddyn.

Nod cynllun Pass Plus Cymru sy’n agored i yrwyr ifanc rhwng 17 a 25, sydd wedi pasio’u trwydded yrru, yw sicrhau rhagor o sgiliau a phrofiad gyrru iddynt er mwyn ceisio lleihau’r risg iddynt fod ynghlwm a damweiniau ffyrdd.

Yn ddiweddar, ymwelodd Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd â Cholegau Meirion Dwyfor ar eu campws yng Nglynllifon, Pwllheli a Dolgellau er mwyn hyrwyddo Pass Plus Cymru. 

Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar yrru ar y draffordd neu ffyrdd gwledig yn ogystal a gyda’r nos, ymdopi gyda threfi a dinasoedd prysur, a dysgu technegau gyrru a chodi ymwybyddiaeth o beryglon.
Dywedodd Y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar ddiogelwch ffyrdd: 

“Yn ogystal â lleihau’r risg i yrwyr ifanc fod yn ymwneud â damweiniau ar y ffyrdd, bydd cymryd rhan yn y cynllun Pass Plus Cymru hefyd yn galluogi’r rheini sy’n cymryd rhan i arbed arian ar yswiriant car. Mae’n gynllun gwerth chweil.”
Am ragor o wybodaeth am gynllun Pass Plus Cymru, ewch i http://www.dragondriver.com/ppcindex_cym.htm