Small-Lluniau20Arolwg20Traffig200072.jpg

Mae disgyblion ac athrawon Ysgol Rhosgadfan yn awyddus iawn i helpu i wneud eu rhan i gadw eu hunain a thrigolion Rhosgdfan yn ddiogel wrth gerdded yn y pentref ar ardal gyfagos.

Maent wedi bod yn  trafod a gweithio'n galed i roi cynllun teithio at ei gilydd.Cododd llawer o bwyntiau pwysig eu pennau,fel cael palmant yr holl ffordd o'r ysgol i'r parc chwarae.Cerdded a beicio fwy yn eu hardal er mwyn helpu gyda allrydiad C02 sy'n difetha ein planed 

Roeddent yn bryderus am y nifer o draffig oedd yn gyrru ar y ffordd wrth ymyl yr ysgol,felly dyma ofyn i Adran Diogelwch y Ffyrdd Gwynedd a Món i ddod i'w helpu?

Bu i’r disgyblion gyda help y swyddogion ddefnyddio offer arbennig o’r enw SID (Speed Information Display) i fesur a chofnodi cyflymder y traffig.  Cofnododd y disgyblion hefyd y nifer a’r math o draffig oedd yn mynd heibio. Yn ogystal edrychodd y disgyblion os oedd problem parcio tu allan i’r ysgol a chymerwyd cofnod o sut oedd pawb yn teithio i ac o’r ysgol.