Cwis Diogelwch Ffyrdd

 

Shirley.jpg

Y tîm buddugol oedd(o’r chwith i’r dde) Awel, Alis, Cian, Lleu a Ryan. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw!

Yn dilyn adborth gan Benaethiaid Ysgolion Cynradd lleol bod angen datblygu hyfforddiant diogelwch ffyrdd i ddisgyblion Blwyddyn 3-6, penderfynodd yr Uned gynnal cwis ar y maes. Bwriad y cwis oedd annog y plant i fod yn ofalus wrth iddynt fynd o gwmpas o ddydd i ddydd.  Cynhaliwyd y cwis cyntaf yn noson yr Urdd efo Ysgol Nebo.