Croeswyr Plant Ysgol

Arwel.jpg

Boed cenllysg, glaw neu eira, bydd y dynion a’r marched ymrwymedig hyn yn helpu’n plant i groesi i ac adref o’r Ysgol yn ddiogel bod dydd. Ar ffyrdd prysur y byd sydd ohoni, mae’n cymryd person gyda chymeriad arbennig i gamu allan i stopio’r traffig a chadw sylw plant tan iddyn nhw fod wedi croesi’n ddiogel.

Mae Croeswr/wraig plant Ysgol yn un o’r wynebau cyhoeddus mwyaf cyfeillgar sydd wrth galon cymuned, a hynny i ran helaeth oherwydd eu hymrwymiad a’u hewyllys da.

Caiff Croeswr/wraig plant Ysgol eu cyflogi’n bennaf i helpu plant i groesi’r ffordd yn ddiogel ond mae ganddynt yr hawl i stopio traffig i helpu unrhyw un groesi’r ffordd cyhyd a’u bod nhw wrth eu safle dynodedig ac yn ystod eu horiau penodedig.

Felly cofiwch, pan fydd Croeswr/wraig plant Ysgol yn dangos arwydd ‘STOP’, rhaid i fodurwyr stopio. Os bydd gyrwyr yn peidio â gwneud hyn, gall gael ei riportio a chael dirwy neu bwyntiau cosb ar ei drwydded/thrwydded.