Bu i Uned diogelwch y ffyrdd gynnal cyfarfod i’r Croeswyr plant ysgol ddechrau’r tymor.

Rhoddodd y sesiwn yma gyfle i’r Croeswyr gael sgwrs i rannu syniadau a  rhoi cyfle iddynt drafod materion a phryderon yn ymwneud a’u safle gyda'i gilydd a gyda’u goruchwyliwr.

Mae Gwynedd yn Sir eang, ac mae’n hawdd iddynt anghofio eu bod yn rhan o dîm.

Yn ystod y sesiwn cafwyd cyfle hefyd i gadarnhau’r dull gweithredu wrth y safleoedd croesi a chafodd pawb daflen dull gweithredu i fynd adref.

Dywedodd pawb eu bod wedi mwynhau'r sesiwn a'u bod yn falch fod  y sesiwn yn mynd i gael ei gynnal yn flynyddol.