driving_in_dark_with_well_lit_light_86633464.jpg

COFIWCH !

Mae Dydd Sul 27ain o Hydref yn ddyddiad  arwyddocaol yn fywyd pawb elenni  . Pam ? . Hwn yw’r diwrnod mae’r clociau yn mynd yn ôl un awr .

Mae hyn yn berthnasol  i yrwyr achos mwy na thebyg hyn fydd y tro cyntaf iddynt yrru yn y tywyllwch i’w gwaith ers amser maith .  Fydd y goleuadau ar eich car , beic modur neu feic yn gweithio yn iawn? .

Mae Rheolau'r Ffordd Fawr yn dweud bod RHAID  :

 

  • Sicrhau bod oll oleuadau sydd ar ochor, tu cefn wrth y rhif plât cofrestri ymlaen rhwng machlud haul a chodiad haul
  • Defnyddio’r  goleuadau llawn yn ystod y nos, heblaw ar ffyrdd sydd gyda golau stryd. Fel rheol mae’r strydoedd yma yn  gyfyngedig i ffin o 30 m.y.a.
  • Defnyddiwch oleuadau llawn pan fydd gwelededd yn gostwng yn ddifrifol
  • Mae nos ( oriau o dywyllwch ) yw’r cyfnod hanner awr ar ôl machlud haul a hanner awr cyn codiad haul
  • Beth am roi tasg i chi eich hun penwythnos yma a gwirio goleuadau eich cerbyd , be bynnag yw e, a sicrhau bod cewch i ddim eich dal allan pan fydd y clociau yn mynd yn ôl?