phone2.JPG

COFIWCH TROWCH I FFWRDD CYN GYRRU I FFWRDD

Mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn yn cefnogi Heddlu Gogledd Cymru gyda'u hymgyrch bythefnos a fydd yn rhedeg o ganol mis Hydref ac sy'n anelu at leihau nifer y gyrwyr sy’n mentro defnyddio ffôn symudol wrth yrru.  Bydd yr Heddlu’n llawdrwm ar y rhai sy’n dal i anwybyddu’r gyfraith ac yn peryglu holl ddefnyddwyr eraill y ffordd.  Ni fydd maddeuant.
Er gwaetha’r newid yn y gyfraith ym mis Chwefror 2007 sy’n golygu bod unrhyw un sy’n cael ei ddal yn defnyddio ffôn symudol wrth yrru yn cael tri phwynt, a newid cosb i ddirwy o £100 ym mis Awst eleni, mae gyrwyr yng Nghymru yn dal i ddilyn yr arfer peryglus hwn gan dorri’r gyfraith.
Yn ystod ymgyrch 2012, cafodd bron i 1,000 o yrwyr eu dal yn defnyddio eu ffonau symudol wrth yrru gyda 148 yn derbyn tocyn cosb benodol yng Ngogledd Cymru.