Santes_Helen.jpg

Codi ymwybyddiaeth yn Ysgol Santes Helen, Caernarfon

Mae disgyblion Ysgol Santes Helen, Caernarfon wedi bod yn cyd-weithio gyda Phartneriaeth Diogelwch Ffordd Gwynedd Môn i godi ymwybyddiaeth am barcio diystyriol tu allan i’w hysgol.

Mae gyrwyr wedi bod yn parcio ar linellau igam-ogam melyn tu allan i’r ysgol gan achosi problemau i’r disgyblion wrth iddynt geisio croesi’r ffordd tua’r ysgol yn ddiogel.

Cynhaliwyd cystadleuaeth creu poster ‘cadwch y llinellau igam-ogam yn glir’ yn yr ysgol gyda’r dyluniadau buddugol yn cael eu defnyddio ar faner ac arwyddion sydd bellach wedi eu gosod tu allan i’r ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae swyddogion diogelwch ffyrdd y Cyngor wedi bod yn cydweithio yn agos gydag ysgolion ar draws y sir i godi ymwybyddiaeth ymhlith disgyblion am faterion diogelwch ffyrdd.

"Mae’r prosiect yn Ysgol Santes Helen yn enghraifft wych o’r ysgol, disgyblion a’r Cyngor yn gweithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i ateb ymarferol i’r problemau sy’n cael eu hachosi gan yrwyr yn parcio ar hyd llinellau igam-ogam melyn tu allan i’r ysgol.

“Rwy’n gobeithio bydd y faner a’r arwyddion ger y llinellau igam-ogam yn annog gyrwyr i feddwl ddwywaith cyn parcio yno a chreu anhawster i’r disgyblion wrth iddynt groesi’r ffordd i’r ysgol.

“Hoffwn hefyd ddiolch i’r Cynghorydd Ioan Thomas fel yr aelod lleol am ei gyfraniad positif i’r prosiect pwysig yma, ynghyd a staff yr ysgol.”