Cffi_DyffrynNantlle_yfc.jpg

 Clwb Ffermwyr Ifanc yn cynnal sesiwn ar Ddiogelwch y Ffyrdd

Derbyniodd Uned Diogelwch y Ffyrdd, Cyngor Gwynedd wahoddiad yn ddiweddar gan Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle i gynnal sesiwn ar faterion amrywiol diogelwch y ffyrdd.

Gan fod Cyngor Gwynedd yn gweithio'n gyson i weld gostyngiad yn nifer o yrwyr ifanc / teithwyr sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar eu ffyrdd roedd hyn yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelwch y ffyrdd. Mae’n ffaith bod gyrwyr ifanc mewn mwy o berygl o gael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar y ffyrdd ac mae eu grŵp oedran hwy sef 17-25 sydd fwyaf mewn perygl.

Mae’r grwp oedran yma yn ganran o 11% o ddeiliaid trwydded yrru, ond 20% o anafiadau yn 2011. Mae gyrwyr ifanc hefyd yn fwy tebygol o fod mewn gwrthdrawiad yn ystod y 6 mis cyntaf ar ôl pasio'u prawf oherwydd:

• Diffyg profiad

• Cludo teithwyr

• Gyrru yn ystod oriau tywyllwch

• Pwysau Cyfoedion

Penderfynodd Uned Diogelwch y Ffyrdd, Cyngor Gwynedd gynnal trafodaethau ar fynychu Pass Plus Cymru sy'n cynnig y canlynol:

• Gyrru ar Traffordd

• Cyfle i wella eu technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon

• Gyrru yn y nos • Ymdopi â pheryglon mewn trefi a dinasoedd prysur

• Gyrru ar ffyrdd gwledig

• Sgiliau gyrru gwell

• Mwy o obaith o yswiriant is

• Lleihau siawns o gael gwrthdrawiad neu anafu'ch hun, ffrindiau ac eraill

Mynegodd pob aelod oedd yn bresennol eu bod wedi mwynhau'r noson ac wedi elw  gwybodaeth werthfawr gyda rhai aelodau o ddifri yn ystyried mynychu'r cynllun Pass Plus.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar ddiogelwch ffyrdd: 

“Yn ogystal a’i gwneud yn llai tebygol i yrwyr ifanc fod mewn gwrthdrawiad ar y ffyrdd, bydd cymryd rhan yn y cynllun Pass Plus Cymru hefyd yn galluogi’r rheini sy’n cymryd rhan i arbed arian ar yswiriant car. Mae’n gynllun gwerth chweil.

Mynegodd pob aelod oedd yn bresennol eu bod wedi mwynhau’r noson ac wedi elw gwybodaeth werthfawr.”

LLUN: Aelodau o Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle.