carys_2.jpg

Cerdded i'r Ysgol 23/05/2014

Mae plant  Ysgol Coedmawr Bangor  wedi mentro allan yn gynnar yn y  bore yn y glaw yn i gerdded i'r ysgol gyda'r bws cerdded.

Cawsant eu codi ar waelod  Ffordd Coedmawr  ac ar y llwybr  i'r ysgol gan athrawon a staff diogelwch  y ffyrdd i gefnogi byw'n iach a llwybrau diogel i'r ysgol. Roedd hyd yn oed plant sy'n fyw gryn bellter or ysgol yn cael eu gollwng i ffwrdd gan eu rhieni i gefnogi cerdded iach a saff i'r ysgol

Ar ôl cyrraedd  yr ysgol  cawsant eu croesawi wrth y drws gan Carys Ofalus, a chafodd glywed plant Kerbcraft blwyddyn un yn canu caneuon diogelwch y ffyrdd.