mobile.jpg

Cefnogi ymgyrch cenedlaethol sy’n targedu gyrrwyr sy’n defnyddio ffonau symudol

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cefnogi ymgyrch genedlaethol sy’n rhybuddio am y peryglon o ddefnyddio ffôn symudol tra’n gyrru.

Rhwng 23ain a 29ain o Fai bydd Swyddogion o’r Uned Plismona’r Ffyrdd yn defnyddio’r ymgyrch, sy’n cael ei harwain gan Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (CCPSH), er mwyn codi ymwybyddiaeth fod defnyddio ffôn symudol wrth yrru yn un o’r troseddau 5 angheuol.

Meddai’r Rhingyll Tony Gatley o Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: “Mae gyrru tra’n defnyddio  ffôn symudol yn breeder difrifol i’r heddlu, ac yn breeder fod llawer o yrrwyr yn parhau i gymryd y risg o fod mewn gwrthdrawiad difrifol neu angheuol.

“Mae’n hawdd i sylw hyd yn oed y gyrrwr mwyaf cymwys neu brofiadol gael ei dynnu oddi ar y ffordd gall diffyg canolbwyntio hyd yn oed am hanner eiliad arwain at ganlyniadau difrifol.

“Does yr un alwad, neges testun, ap nac e-bost mor bwysig â hynny - rhaid iddynt aros hyd nes byddwch chi wedi stopio gyrru. Drwy gydol fy ngyrfa blismona dwi wedi gweld y canlyniadau trychinebus sawl gwaith pan mae sylw pobl wedi eu tynnu gan ffôn symudol. Mae gyrru neges testun neu checio statws ar eich rhwydweithiau cymdeithasol tra mewn gofal o gerbyd yn rhywbeth hynod o beryglus.”

Fe ychwanegodd: “Yn ystod ein hymgyrch dros yr Hydref llynedd cafodd 59 o yrywyr eu cosbi yng ngogledd Cymru am ddfenyddio ffôn symudol tra’n gyrru. Mae hwn yn golygu fod 59 o bobl wedi peryglu bywyd eu hunain, a bywydau eraill.

Os ydych yn cael eich dal tra’n defnyddio ffôn symudol wrth yrru gallwch wyebu unrhywbeth rhwng tri pwynt ar eich trwydded a dirwy o £100 ac ymddangosiad o flaen y llys. Os cewch eich cyhuddo o yrru’n esgeulus neu peryglus tra’n defnyddio ffôn symudol gall hyn arwain at waharaddiad rhag gyrru, dirwy mawr a hyd at dwy flynedd o garchar.

Fe ychwanegodd Rhingyll Gatley: “Fe wnawn barhau i gydweithio’n agos gyda’n partneriaid er mwyn rhoi’r neges nad oes unrhyw alwad neu neges destun mor bwysig a hynny. Plis gwrandewch ar ein rhybudd.”