corn_hir_sticeri.JPG

Cefnogi BRAKE

Dyma ddisgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Corn Hir Llangefni oedd wedi cefnogi Wythnos Diogelwch Ffyrdd yr elusen BRAKE  drwy ddylunio a chreu sticeri yn amlygu’r peryglon o ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru .
Y thema eleni  oedd gwrthdyniad , yn dilyn sesiwn dosbarth a rhannu syniadau gydag Ymgynghorydd Diogelwch Ffyrdd Bethan Parry ddaeth y disgyblion i fyny gyda dyluniadau cyffrous a lliwgar i fynd adref i basio’r neges diogelwch ymlaen i aelodau eu teulu sydd yn gyrru.