eisteddfod.gif

Carys Ofalus yn annog plant Gwynedd i gadw’n ddiogel ar y ffyrdd

Cafodd llyfr diogelwch y ffyrdd Carys Ofalus ei ail-lansio yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014.

Cymeriad hoffus diogelwch y ffyrdd Cyngor Gwynedd ydi Carys Ofalus ac mae ei llyfr yn adnodd hollbwysig yn yr ymgyrch i annog plant Gwynedd i gadw’n ddiogel ar y ffyrdd. Mae Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd wedi diweddaru a moderneiddio’r llyfr hynod boblogaidd sy’n greiddiol i ymgyrch Carys Ofalus.
 
Lansiwyd y llyfr ar ei newydd wedd ar stondin Cyngor Gwynedd yn ystod Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd gyda llond lle o blant yn dod i wrando ar ddarlleniad o stori Carys.
 
Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd yn gyfrifol am ddiogelwch ffordd:
 
“Mae ymgyrch Carys Ofalus wedi profi’n hynod lwyddiannus gyda phlant Gwynedd dros y blynyddoedd diwethaf. Yn wir, mae’r llyfrau, gweithgareddau a’r caneuon bachog wedi llwyddo i sefydlu Carys yn un o hoff gymeriadau disgyblion ysgolion cynradd y sir yn ogystal â’u dysgu am bwysigrwydd cadw’n ddiogel ar y ffyrdd mewn ffordd hwylus.
 
“Rwy’n sicr bydd ail-lansio’r llyfr hwn yn sicrhau bod Carys Ofalus yn parhau yn rhan bwysig o addysg plant Gwynedd am flynyddoedd i ddod.”