Canlyniadau Ymgyrch Atal Gyrru Dan Ddylanwad yr Haf

policex5.jpg

Cafodd dros 170 o arestiadau am yfed a gyrru a gyrru ar gyffuriau eu gwneud yng Ngogledd Cymru fel rhan o ymgyrch cenedlaethol er mwyn targedu’r rhai sy’n gyrru o dan ddylanwad.

O dan arweiniad Heddlu De Cymru, fe lansiodd y pedwar heddlu yng Nghymru'r Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru a Gyrru ar Gyffuriau Cenedlaethol er mwyn cyd-fynd â chystadleuaeth Cwpan y Byd.

Rhwng 14 Mehefin a 14 Gorffennaf gwnaeth Heddlu Gogledd Cymru arestio 109 am yfed a gyrru a 65 am yrru ar gyffuriau.

Dywed yr Uwcharolygydd Dros Dro Paul Joyce o’r Uned Plismona Ffyrdd: “Gwnaethom gyhoeddi ar gychwyn yr ymgyrch y byddem yn canolbwyntio ar dargedu’r rhai sy’n gyrru o dan ddylanwad.

“Er y rhybudd, mewn dros bedair wythnos, mae 174 o fodurwyr wedi cael eu harestio yng ngogledd Cymru yn dilyn prawf alcohol a chyffuriau ar ochr y ffordd. Mae’r gosb am yrru ar gyffuriau'r un fath ag yfed a gyrru. Os ydynt yn euog gall pob un gael eu gwahardd rhag gyrru am o leiaf 12 mis, wynebu dirwy fawr a gall nifer wynebu colli eu swyddi.

“Gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf mae gennym yr offer gorau posib er mwyn dal y rhai sy'n gyrru o dan ddylanwad. Fodd bynnag, er ein bod wedi rhybuddio sawl tro, mae’n siomedig fod pobl yn parhau i gymryd y risg hunanol yma drwy ddewis i yrru o dan ddylanwad. Os ydych yn cymryd y risg yma mater o amser ydi cyn y byddwch yn cael eich dal ac eich rhoi ger bron y llys.

“Ni allaf bwysleisio gymaint yw’r peryglon mae’r bobl yma yn eu hwynebu, nid yn unig i’w hunain ond i ddefnyddwyr ffyrdd eraill.

“Mae’r ymgyrch wedi dod i ben ond mae’r gwaith o dargedu gyrwyr sy’n gyrru o dan ddylanwad yn parhau drwy’r flwyddyn. Dylai unrhyw un sy’n meddwl yfed a gyrru neu yrru ar gyffuriau wybod y byddwn yn disgwyl amdanynt.”

Os oes gennych wybodaeth am unrhyw un sy’n yfed a gyrru neu yrru ar gyffuriau, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Taclo’r Tacla yn ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser. Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ein sgwrs we.