Cadw’n pobl ifanc yn ddiogel

YSHO_3.jpg

YSHO_1.jpg

  Disgyblion Ysgol Syr Owen, Caernarfon yn cymryd rhan yn y sesiwn Pass Plus Cymru

Mae pobl ifanc o Wynedd wedi bod yn cael gwersi arbennig a allai eu cadw nhw, a’u cyfeillion, yn ddiogel.

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn hyrwyddo cwrs Pass Plus Cymru ac yn trafod y peryglon o yfed alcohol a chymryd cyffuriau neu tecstio wrth yrru efo disgyblion Blwyddyn 12 a 13 mewn ysgolion uwchradd ar draws y sir.

Cwrs byr ar gyfer unrhyw un sydd rhwng 17-25 oed, sy’n byw yng Nghymru, ac sydd wedi pasio eu prawf gyrru’n ddiweddar neu sy’n bwriadu cymryd eu prawf yn fuan yw Pass Plus Cymru.

Pwrpas y cwrs yw galluogi gyrwyr ifanc ehangu eu profiadau tu ôl y llyw, drwy:

• Yrru ar y draffordd

• Cyfle i wella eu technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon

• Gyrru wedi iddi nosi

• Ymdopi â pheryglon mewn trefi a dinasoedd prysur

• Gyrru ar ffyrdd gwledig

• Sgiliau gyrru gwell

• Mwy o obaith o gael yswiriant rhatach

• Llai o siawns o gael damwain ac anafu eu hunain, eu ffrindiau ac eraill

Un ysgol sydd wedi cymryd rhan yw Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon. Yn y sesiwn gwyliodd y disgyblion DVD oedd yn seiliedig ar stori wir o ddamwain ffordd a’r effaith ar fywydau pobl yn dilyn y gwrthdrawiad; trafod y manteision o fynychu Pass Plus Cymru ac wedyn cymryd rhan mewn sesiwn ymarferol lle rhoddwyd tasgau iddynt berfformio wrth iddynt wisgo gogls alcohol a chyffuriau.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu Pass Plus Cymru gysylltu â Thîm Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd ar 01766 77100 neu ewch ar wefan dragondriver.com