Carys-a-Meinir_D302867.gif

Meinir Gwilym yn cyflwyno ail addasiad o Ganeuon Carys Ofalus  gyda phlant Ysgol y Gelli.
Mae'r caneuon yn rhan o ymgyrch Cyngor Gwynedd i leihau'r nifer o blant sy'n
cael niwed mewn gwrthdrawiad gyda thraffig ar y ffyrdd.Mae yna wyth cân
gyda phob un yn trin agweddau o Ddiogelwch y Ffyrdd.

Meinir,CarysOfalus a plant Ysgol y Gelli