Yn ystod Ymgyrch Wythnos Cerdded i’r Ysgol, trefnodd Ysgol Penybryn Tywyn fws gerdded yn cychwyn o waelod y dref.Ymunodd plant a rhieni a hyd yn oed anifeiliaid anwes ar fws gerdded gan gyrraedd yr ysgol mewn da bryd.Roedd yn gyfle i’r plant ymarfer eu sgiliau diogelwch y ffyrdd a chadw’n heini yr un pryd.