Beicwyr a modurwyr

Ar ddechrau mis Tachwedd cynhaliwyd lansiad ymgyrch diogelwch ffyrdd oedd yn cael ei anelu tuag at amddiffyn  rhai o ddefnyddwyr ffyrdd bregus .
Llynedd cafwyd dros 19,000 o feicwyr eu lladd neu eu hanafu yn y DU mewn damweiniau ffordd.
Mae'r ymgyrch yma gan Bartneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd Môn wedi cael ei anelu i godi ymwybyddiaeth ymysg oll ddefnyddwyr ffordd i fod yn llawer mwy ymwybodol a gofalus o’i gilydd .
Neges allweddol yr ymgyrch yw annog feicwyr i fod yn llawer mwy gweledol ar y ffyrdd ac i sicrhau bod modurwyr yn ymwybodol o feicwyr ac yn rhoi digon o ofod .
Mae Bartneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd Môn wedi dosbarthu taflenni / posteri ymyriad mewn adeiladau cyhoeddus drwy Wynedd a Môn i atgoffa oll ddefnyddwyr ffordd o’r negeseuon pwysig yma .

Flyer_1.5_M_ir_we.jpg

O'r chwith i'r dde Aled Williams , Gwynedd Council , Ceri wyn williams , Anglesey Council and Dave Humphries Clwb Rasio Mona.