"Rydw i wrth fy modd yn arlunio "meddai Sarah "wrth ddylunio y poster i'r gystadleuaeth Peidiwch Yfed a Gyrru roeddwn yn sylweddoli mor bwysig yw y neges"

"Fe gaf lot o bleser o dynnu lluniau gyda'r camers Flip a enillais"

Da iawn ti Sarah.

Cofiwch edrych i mewn am gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth arall.Prif_gwnstabl_edited-2.jpg