Dewis Doeth

breathalyser-woman.png

Mae swyddogion wedi addo parhau i daclo gyrwyr sy’n gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau ar ôl sawl arestiad yn ystod wythnos gyntaf ymgyrch cenedlaethol y Nadolig.

Ers lansiad yr ymgyrch ar ddydd Sadwrn y 1 Rhagfyr mae swyddogion wedi arestio 13 am yrru dan ddylanwad alcohol a 6 am yrru dan ddylanwad cyffuriau.

Lefel uchaf mesuriad gwynt yr ymgyrch hyd yn hyn yw 146 - y terfyn cyfreithiol yw 35.

Meddai’r Arolygydd Dave Cust o Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru, “Mae’n siomedig iawn fod lleiafrif yn parhau i anwybyddu ein negeseuon - er ein bod wedi rhoi sawl rhybudd. Er dim ond wythnos i mewn i’r ymgyrch mae 19 o unigolion wedi cael eu harestio ar amheuaeth o yrru dan ddylanwad.

“Mae ein hymgyrch #DewisDoeth yn canolbwyntio ar ofyn i bobl wneud y dewis iawn, felly fe fyddem yn parhau i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn cyfleu’r neges y gall gyrru dan ddylanwad gael goblygiadau trychinebus.

“Mae gennym strategaeth lem o orfodi’r troseddau 5 Angheuol sy’n cynnwys gyrru dan ddylanwad a rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod y ffyrdd yn ddiogel i bawb. Fe wnawn barhau i dargedu’r rhai sy’n peryglu bywydau eu hunain a phobl eraill.”

“Dylai unrhyw un sy’n ystyried gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau wybod y byddem allan yn disgwyl amdanynt.”

Gall defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol ddilyn yr ymgyrch drwy’r hashnod #DewisDoeth a #5Angheuol.