Aaron yn derbyn siec o £250 gan Dîm Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd

Aaron.jpg

                                      O’r chwith i’r dde: Paula Owen, Shirley Williams, Aaron Flanagan ag Alys Burford

Ar ddydd Mercher 21 Chwefror 2018, cyflwynwyd siec i Aaron Flanagan o Gaernarfon am £250 gan staff o Uned Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd.

Mynychodd Aaron gwrs gyrru Pass Plus Cymru ym mis Tachwedd 2017 ac fe'i dewiswyd ar hap gan Ddiogelwch Ffyrdd Cymru o yrwyr ledled Cymru a oedd wedi cwblhau a dychwelyd holiaduron gwerthuso.

Cwrs gyrru uwch a arweinir gan arbenigwyr yw Pass Plus Cymru a gynlluniwyd i bobl ifanc ehangu profiad a datblygu technegau gyrru megis gyrru yn y nos, ar y draffordd, trwy ffyrdd gwledig neu drefi prysur.

Dywedodd Aaron: "Penderfynais gymryd y cwrs i gael mwy o brofiad a gobeithio gostwng fy yswiriant car, ac rwy'n falch iawn o fod wedi ennill y wobr."

Cost mynychu cwrs Pass Plus Cymru yw £20, ac fe'u cyflwynir yng Ngwynedd gan Dîm Diogelwch Ffyrdd y Cyngor, a'i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Llongyfarchiadau i Aaron gan holl Dîm Diogelwch Ffyrdd Gwynedd.