Newyddion Diweddaraf

 

Canlyniadau Ymgyrch Atal Gyrru Dan Ddylanwad yr Haf

policex5.jpg

Cafodd dros 170 o arestiadau am yfed a gyrru a gyrru ar gyffuriau eu gwneud yng Ngogledd Cymru fel rhan o ymgyrch cenedlaethol er mwyn targedu’r rhai sy’n gyrru o dan ddylanwad.

O dan arweiniad Heddlu De Cymru, fe lansiodd y pedwar heddlu yng Nghymru'r Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru a Gyrru ar Gyffuriau Cenedlaethol er mwyn cyd-fynd â chystadleuaeth Cwpan y Byd.

Rhwng 14 Mehefin a 14 Gorffennaf gwnaeth Heddlu Gogledd Cymru arestio 109 am yfed a gyrru a 65 am yrru ar gyffuriau.

Dywed yr Uwcharolygydd Dros Dro Paul Joyce o’r Uned Plismona Ffyrdd: “Gwnaethom gyhoeddi ar gychwyn yr ymgyrch y byddem yn canolbwyntio ar dargedu’r rhai sy’n gyrru o dan ddylanwad.

“Er y rhybudd, mewn dros bedair wythnos, mae 174 o fodurwyr wedi cael eu harestio yng ... More/Mwy

CYNGOR GWYNEDD YN CYFLWYNO SESIYNAU RHEOLI CAR I BOBL IFANC

Picture_1195.jpg

Mae Cyngor Gwynedd eisoes yn cynnig sesiynau Pass Plus Cymru sy'n gwrs byr gyrru uwch sy’n cael ei arwain gan arbenigwyr ar gyfer pobl ifanc rhwng 17 -25 oed, sydd wedi pasio eu prawf gyrru.

Bydd cyfle i bobl ifanc ehangu eu profiad a datblygu technegau gyrru megis gyrru yn y nos, ar y draffordd, dreifio ar lonydd gwledig neu drefi prysur.

Fel mesur pellach i achub bywydau, mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno sesiwn rheoli car ar sail “y cyntaf i’r felin” i ganran o bobl ifanc sy'n cwblhau Pass Plus Cymru. 

Meddai Rhian Williams, Rheolwr Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd, ac aelod o’r Bartneriaeth Diogelwch Ffyrdd:

“Mae’r cynllun Pass Plus yn ffordd dda iawn i bobl ifanc wella eu medrau gyrru ac i fod yn llai tebygol o gael ... More/Mwy

Gwersi diogelwch ffyrdd i blant ysgol

Baladeulyn.jpg

Daeth ymwelydd arbennig i Ysgol Baladeulyn, Nantlle ag Ysgol Thalysarn yn ddiweddar i helpu i’r plant ddysgu am ddielwch ffordd. Cafodd plant Blwyddyn 1 a 2 gyfle i gwrdd â’r cymeriad hoffus Carys Ofalus a chael eu gwobrwyo efo tystysgrif a bag lliwgar am gwblhau’r cynllun Kerbcraft. Dywedodd Shirley Wyn Williams o Wasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad Cyngor Gwynedd: “Cynllun diogelwch y ffyrdd cenedlaethol yw Kerbcraft sy'n anelu at ddysgu disgyblion 5-7 oed sut i groesi'r ffordd yn ddiogel ac i gynorthwyo plant ifanc i wneud y penderfyniadau cywir wrth iddynt integreiddio â thraffig.

“Roeddem yn falch iawn o fedru trefnu i Carys Ofalus gael ymweld â’r ysgolion a chawsom groeso cynnes gan y plant a’r athrawon.”

Mae'r cynllun Kerbcraft yn cael ei weinyddu ... More/Mwy

 
 
 
You must install Adobe Flash to view this content.
You must install Adobe Flash to view this content.
You must install Adobe Flash to view this content.